uczelnie partnerskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Instytut Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

Współpracujemy również z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie nasi uczniowie (zwłaszcza z klas IB) odbywają część zajęć.