Plecy

VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące – to jedyne i niewątpliwie pierwsze w Krakowie liceum akademickie, które 1. września 2019 roku rozpoczęło dwudziesty siódmy rok szkolny.

 

Lata doświadczeń, wiele znaczących sukcesów uczniów i nauczycieli (wielu z nich to nauczyciele akademiccy UJ, UP i AGH), czołowe miejsca w rankingach, projekty realizowane we współpracy z Uczelniami (UJ, WSE, UE, WSBiZ), zajęcia w laboratoriach uczelnianych (UJ, AGH), certyfikat IBO (matury międzynarodowej) – wszystko to stanowi rękojmię usługi edukacyjnej na najwyższym poziomie.

 

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

 

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych [wyniki] oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów.

 

Szkoła ściśle współpracuje z kadrą akademicką UP i UJ, z której zresztą rekrutuje się większość nauczycieli. Gwarantuje to wysoki poziom merytoryczny zajęć, natomiast duże doświadczenie pedagogiczne kadry (wszak uczą u nas nauczyciele nauczycieli) sprzyjają rozwijaniu i doskonaleniu jakości pracy dydaktycznej.

 

Od momentu założenia Liceum w r. 1993 dyrektorem VIII PALO jest, z dwuletnią przerwą, właściciel szkoły, dr hab. Jerzy Waligóra, historyk literatury polskiej. W latach szk. 2006/07 i 2007/08 funkcję dyrektora pełniła mgr Ewa Dudek, nauczycielka matematyki, związana ze szkołą od początku jej istnienia.

 

Nasi sławni absolwenci: Sebastian Ludwik Kudas – rysownik, scenograf “Piwnicy pod Baranami”, Anna Rumian – jedna z kilkunastu polskich kobiet-pilotek obsługujących regularne loty samolotem pasażerskim Boeing 737 i kilkuset prawników, architektów, nauczycieli, lekarzy, inżynierów, naukowców…

 

UCZNIOWIE UHONOROWANI GWOŹDZIEM  WBITYM W DRZEWCE SZTANDARU VIII PALO

Kończący  szkołę uczniowie, którzy w sposób szczególny wyróżnili się wynikami w nauce oraz sukcesami w olimpiadach przedmiotowych i ważnych konkursach , dostępują zaszczytu wbicia w drzewce sztandaru szkoły gwoździa z wygrawerowanym swoim nazwiskiem.  Ten honorowy akt, ustanawiany każdorazowo decyzją Rady Pedagogicznej,  odbywa się podczas uroczystości pożegnania uczniów klas maturalnych

ROK 2003

Piotr Krawczyk

ROK 2004

Magdalena Dobrzyńska

ROK 2006

Sabina Imburska

Joanna Surowiec

Łukasz Walter

Daniel Zatorski

ROK 2007

Mikołaj Białko

Joanna Gabryś

Piotr Hellstein

ROK 2008

Natalia Czopek

Zygmunt Łodziński

ROK 2009

Anna Śmiałek

ROK 2010

Agnieszka Kaszluga

Janina Rochon

ROK 2011

Michał Grzesikowski

Michał Wójcicki

ROK 2012

Leszek Malec

Antoni Stanek

ROK 2013

Katarzyna Basista

Weronika Kiebzak

Agnieszka Orchel

Aleksandra Ostrowska

ROK 2014

Julia Kozieł

Aleksandra Nikoniuk

Miyuki Tatsuma

ROK 2015

Maja Pieczka

ROK 2016

Marta Topór

ROK 2017

Natalia Nikoniuk

ROK 2018

Paweł Graczak

Marek Kołodziejczyk

Marcin Nikoniuk

Maciej Zając

ROK 2019

Hubert Biront

Katarzyna Frączek

Sebastian Maciaś

Mikołaj Szulewski

Berenika Zemanek

ROK 2020

Aleksandra Drozd

Julianna Pijaj

Yeva Rybina

Katarzyna Żywko

ROK 2021

Kinga Bukowczyk

Łucja Czort

Olga Oracz

Igor Popiela

Kornelia Reinfuss

Na uroczystości XX-lecia VIII PALO wyróżniono Sebastiana Kudasa –  absolwenta rocznika  1997