Plecy

Uprawnienia szkoły

W styczniu 2011 roku nasze LO uzyskało autoryzację jako szkoła IB o numerze 006265 (IB World school no. 006265) i ma uprawnienia organizacji International Baccalaureate Organization do oferowania programu IB Diploma Programme, przygotowującego uczniów do zdawania matury międzynarodowej IB. W roku szkolnym  2011/12 w VIII PALO rozpoczęliśmy realizowanie programu IB  DP (pierwsza matura IB w maju 2013).  Było to możliwe na podstawie zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej na otworzenie oddziałów międzynarodowych przygotowujących do matury IB. Do oddziałów międzynarodowych przygotowujących do egzaminów IB uczęszczać uczniowie po klasie II klasie LO, w tym po klasie II preIB.

Certyfikat IBO [plik]

Zgoda MEN [plik]

Oddziały międzynarodowe: klasy preIB i IB DP

Oddział międzynarodowy realizuje program inny niż program polskiego liceum, a tym samym nie obowiązuje w nim polska podstawa programowa. W VIII PALO celem oddziałów międzynarodowych jest przygotowanie uczniów do uzyskania dyplomu matury międzynarodowej IB (International Baccalureate Diploma).

Naukę w tych oddziałach można podzielić na dwa etapy: klasy I oraz II LO to tzw. klasy pre-IB, przygotowujące do pracy w dwuletnim programie IB Diploma Programme, który obejmuje klasy III oraz IV LO (klasy IB DP1 oraz IB DP2).

Informacje o preIB (I oraz II klasa LO)

Po raz kolejny przyjmujemy kandydatów do klasy wstępnej programu IB (tzw. klasy pre-IB). Organizacja klas pre-IB oparta jest na strukturze polskiego liceum ogólnokształcącego. Wszystkie przedmioty (za wyjątkiem j. polskiego oraz historii i geografii Polski) nauczane są początkowo dwujęzycznie, a później w języku angielskim System ten ma przygotować uczniów do programu IB DP, w którym praktycznie cała nauka odbywa się w języku angielskim (z wyjątkiem języków innych niż j. angielski). Uczniowie przygotowywani są także do pracy metodami kluczowymi dla programu IB DP, rozwijają umiejętności pracy ze źródłami, pisania esejów czy też pracy w laboratoriach. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli uczących także w programie IB. Po ukończeniu tej klasy uczeń może przejść do programu IB (po napisaniu pracy kandydackiej) lub kontynuować naukę w standardowym liceum ogólnokształcącym. W podejmowaniu tej decyzji udział mają także rekomendacje nauczycieli.

Oferta przedmiotów IB w VIII PALO

Każda szkoła IB przedstawia swoją ofertę nauczanych przedmiotów uzależnioną od swoich możliwości organizacyjnych; z czasem lista ta może ulegać zmianom. Obecnie VIII PALO ma możliwość nauczania następujących przedmiotów:

Grupa 1: j.polski, j.angielski (SL, HL)
Grupa 2: j.angielski, j.niemiecki, j.hiszpański, j.francuski (B SL/HL)
Grupa 3: historia, geografia, ekonomia, psychologia, business management (SL/HL)
Grupa 4: biologia, fizyka, chemia (SL/HL), computer science SL, sport, exercise and health science SL
Grupa 5: matematyka (SL/HL): applications and interpretation  lub analysis and approaches
Grupa 6: visual arts (SL/HL)

Sprawdź dlaczego warto przystąpić do programu w naszej szkole

Wymiany międzynarodowe
Świetne wyniki
Akademicka kadra

Czy wybrać program IB DP w VIII PALO?

Nasza szkoła istnieje od ponad 25 lat jest dobrze znana w krakowskim środowisku edukacyjnym. Wyniki osiągane przez naszych absolwentów w systemie polskim corocznie lokują VIII PALO na wysokich miejscach różnorodnych rankingów, również dzięki ich sukcesom w olimpiadach przedmiotowych (niektórzy spośród olimpijczyków to uczniowie programu IB).

 

Nie istnieją rankingi szkół IB oparte na zestawieniach oficjalnych wynikach szkół. Co więcej, szkoły te bardzo różnią się wielkością, doświadczeniem czy oferowanymi przedmiotami. Efektywność i rozwój programu w naszej szkole obrazuje kilka faktów i liczb:

  • od rozpoczęcia programu 190 absolwentów podjęło próbę zdobycia dyplomu matury IB;
  • 99% spośród nich zdało maturę, uzyskując dyplom IB, z czego większość zdobyła tzw. Bilingual Diploma;
  • średni wynik punktowy wzrósł o 8 (przy maksimum wynoszącym 45 punktów);
  • średnia ocena (w skali 1 do 7) podniosła się 1,12;
  • blisko 14% absolwentów uzyskało wynik 40 lub więcej punktów.
  • studenci IB mogą wybierać przedmioty spośród 19 oferowanych w VIII PALO (o 9 więcej niż w pierwszym roku realizacji programu IB).