Plecy

mgr Beata Nowakowska

Doradca zawodowy w oddziałach Liceum z polską maturą

Zakres działań w oddziałach  Liceum z polską maturą

 • Konsultacje indywidualne w celu określenia ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 • Prowadzenie zajęć i warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego.
 • Organizacja spotkań z przedstawicielami uczelni oraz różnych branż zawodowych.
 • Koordynowanie wyjść uczniów podczas Dni Otwartych na uczelniach.
 • Opracowywanie diagnozy potencjału osobistego, w tym predyspozycji zawodowych, preferencji, potrzeb, możliwości i barier rozwoju z wykorzystaniem testów i/lub innych narzędzi diagnostycznych. 

Dyżury (ul. Karmelicka 45, gabinet psychologa i pedagoga na trzecim piętrze)

Środa 12.00-17.00

Czwartek 8.00-11.00

Piątek 12.00-15.00

W celu umówienia terminu  spotkania należy przesłać wiadomość za pośrednictwem Librusa.

dr Anna Miegoń

Doradca uniwersytecki

Zakres działań w oddziałach międzynarodowych Liceum

 • Udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom w celu określenia ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 • Prowadzenie zajęć i warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego.
 • Wsparcie uczniów w pisaniu dokumentów aplikacyjnych.
 • Organizacja spotkań z przedstawicielami uczelni, doradcami edukacyjno-zawodowymi i absolwentami programu IB.
 • Koordynowanie wyjść uczniów na targi edukacyjne i zajęcia z orientacji zawodowej.

Zakres działań w oddziałach  Liceum z polską maturą

 • Wspieranie uczniów w wyborze ścieżki kształcenia za granicą.

 

Dyżury

Wtorek 16.00-17.00 (Karmelicka 45, pokój nauczycielski na trzecim piętrze)

Piątek 15.30-16.30 (Batorego 25, sala 216)

Inne terminy od poniedziałku do piątku w zależności od potrzeb.

Proszę o przesłanie wiadomości e-mail w celu umówienia się na spotkanie (anna.miegon@viiipalo.edu.pl).

mgr Tomasz Wawrzyniak

Doradca uniwersytecki

 

Zakres działań w oddziałach międzynarodowych Liceum

 • Konsultacje indywidualne mające na celu pomoc we właściwym i przemyślanym wyborze kierunku studiów.
 • Objaśnienie procesów rekrutacyjnych na uczelnie w różnych krajach.
 • Administrowanie platformy UCAS. Wsparcie uczniów w obsłudze innych platform aplikacyjnych (np. Studielink, CAO).
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikacji na studia.

Dyżury

Wtorek 15.20-16.20 (Karmelicka 45, pokój nauczycielski na pierwszym piętrze)

Piątek 14.30-15.30 (Batorego 25, pokój nauczycielski)

Proszę o przesłanie wiadomości e-mail w celu umówienia się na spotkanie (tomasz.wawrzyniak@viiipalo.edu.pl).