Plecy

Bezinteresowność popłaca

Pomysł nagradzania uczniów szczególnie zasłużonych w służbie wolontariackiej zrodził się 10 lat temu. W programie wychowawczym naszych szkół od lat dużą wagę przykłada się do aktywizowania uczniów w działaniach na rzecz innych. Obejmują one m.in. pomoc osobom niepełnosprawnym, opiekę nad osobami starszymi, czytanie maluchom, udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, organizowanie świątecznych  kiermaszy wyrobów własnych itd. 

Po kilku latach funkcjonowania tej formy aktywności uczniów  psycholog szkolny mgr Elżbieta Hejmo i dyrektor dr hab. Jerzy Waligóra uznali, że – choć wolontariat z definicji jest bezinteresowny – to warto symbolicznie nagrodzić wyróżniających się na polu aktywności społecznej uczniów.

Nagrodą jest medal „Złoty Karmel”. Jego  nazwa nawiązuje do nazwy ulicy, przy której mieści się siedziba naszych szkół, a zamieszczona na nim łacińska sentencja oddaje istotę wolontariackiej służby: „Frustra vivit qui nemini prodest” („Na próżno żyje, kto nikomu nie przynosi pożytku”). 

Medal przyznawany jest decyzją Rady Pedagogicznej.

Złoty Karmel
Złoty Karmel

Fot. Kinga Rupslaukis