Plecy
03.1993
03.1993

Przy ul. Studenckiej 5 rozpoczęło działalność VIII Prywatne Liceum Ogólnokształcące. 

03.1995
03.1995

Nawiązanie współpracy VIII PLO z Gimnazjum Johanneum w Luneburgu (Niemcy).

01.09.1995
01.09.1995

Rozpoczęło działalność I Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

01.09.1997
01.09.1997

Rozpoczęło działalność  Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Absolwent”.

27.10.1997
27.10.1997

Zmiana siedziby szkół na ul Karmelicką 45.

04.1999
04.1999

VIII PLO po raz pierwszy pojawiło się w rankingu szkół średnich „Gazety Wyborczej” i od razu na 11. miejscu.

05.05.1999
05.05.1999

V Sejmik Szkolny Małopolska w dobie renesansu pod patronatem Wojewody Małopolskiego, Ryszarda Masłowskiego. Rynek Główny, wielka impreza plenerowa

01.09.1999
01.09.1999

Rozpoczęło działalność Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6.

01.09.1999
01.09.1999

Rozpoczęło działalność Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6.

16.04.2000
16.04.2000

Audiencja prywatna udzielona  delegacji VIII PLO i PGA nr 6 przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

18 – 23.09.2000
18 – 23.09.2000

Udział uczniów VIII PLO w międzynarodowym obozie naukowym w Gimnazjum Johanneum w Luneburgu (Niemcy) w ramach projektu Comeniusa ‘Woda łączy, woda dzieli. Zwiedzenie Wystawy Światowej Expo 2000 w Hanowerze.

18 – 23.09.2000
18 – 23.09.2000

Udział uczniów VIII PLO w międzynarodowym obozie naukowym w Gimnazjum Johanneum w Luneburgu (Niemcy) w ramach projektu Comeniusa ‘Woda łączy, woda dzieli. Zwiedzenie Wystawy Światowej Expo 2000 w Hanowerze.

16.03.2002
16.03.2002

Pod honorowym patronatem Wiceprezydent m. Krakowa Teresy Starmach, Małopolskiego Kuratora Oświaty Jerzego Lackowskiego oraz Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Grzegorza Michalskiego odbyła się uroczystość nadania Prywatnemu  Gimnazjum Akademickiemu  nr 6.imienia Fryderyka Chopina.

01.11.2002
01.11.2002

Powstanie jako podmiotu księgowego Spółki Cywilnej Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia (PACK) grupującej  szkoły niepubliczne. prowadzone przez rodzinę Waligórów.

23.11.2002
23.11.2002

Obchody X lecia PALO, wręczenie szkole sztandaru.

08.06.2004
08.06.2004

Zmiana nazwy VIII PLO na VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące.

04.2005
04.2005

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych  „Gazety Wyborczej” VIII PALO zajęło V miejsce.

29.11.2005 -  07.11.2014
29.11.2005 -  07.11.2014

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji wszystkim placówkom PACK.

01.2006
01.2006

W rankingu ‘Perspektyw” VIII PALO zajęło II miejsce w Małopolsce.

04.2006
04.2006

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych ‘Gazety Wyborczej” VIII PALO zajęło II miejsce.

01.2007
01.2007

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych  „Perspektyw” VIII PALO zajęło IV miejsce w Małopolsce.

01.2008
01.2008

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych  „Perspektyw” VIII PALO zajęło IX miejsce w Małopolsce.

01.09.2009
01.09.2009

Rozpoczęła działalność  Prywatna Szkoła Podstawowa Academos.

01.2010
01.2010

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych  „Perspektyw” VIII PALO zajęło V miejsce w Małopolsce.

26.03.2010
26.03.2010

Uroczystość wręczenia sztandaru Prywatnemu Gimnazjum Akademickiemu nr 6 im. F.Chopina

20.01.2011
20.01.2011

Uzyskanie certyfikatu International Baccalaureate Organization i pozytywnej decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej (wydanej 11.07.2011 roku) uprawniających do prowadzenia w VIII PALO oddziałów międzynarodowych  Diploma Programme.

01.2013
01.2013

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych  „Perspektyw” VIII PALO zajęło VII miejsce w Małopolsce

04.03.2013
04.03.2013

Obchody 20-lecia VIII PALO z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty mgra Aleksandra Palczewskiego oraz Radnej Sejmiku Małopolskiego, byłej Wiceprezydent m. Krakowa mgr Teresy Starmach, która wręczyła Liceum medal Polonia Minor przyznany przez samorząd Województwa w podziękowaniu za rozwój edukacji oraz  pracę na rzecz regionu i jego mieszkańców.

04.2013
04.2013

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych  „Gazety Wyborczej” VIII PALO zajęło III miejsce.

2013
2013

Publikacja antologii tekstów uczniowskich  Proza dwudziestolecia VIII Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego pod red. Bartłomieja Adlera.

01.2014
01.2014

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych  „Perspektyw” VIII PALO zajęło IX miejsce w Małopolsce.

02.10.2014
02.10.2014

Certyfikat International School Award  na poziomie Full Accreditation przyznany VIII PALO przez  British Council na lata 2014-2017.

03.2014
03.2014

Nawiązanie współpracy VIII PALO z Gjovik Videregaende Skole z Norwegii w zakresie wymiany uczniów oddziałów międzynarodowych.

29.05.2014
29.05.2014

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy VIII PALO a Delhi Public School Gurgaon (Indie).

05.11.2014
05.11.2014

Z okazji 5-lecia nadanie Prywatnej Szkole Podstawowej Academos imienia Edmunda Niziurskiego (przy udziale Rodziny Patrona i w obecności Wiceprezydenta m. Krakowa Tadeusza Matusza oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego). Wręczenie szkole sztandaru.

06-16.12.2014
06-16.12.2014

Nawiązanie współpracy VIII PALO z Pompano Beach High School (USA) i udział w International Summit.

01.2015
01.2015

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych  „Perspektyw” VIII PALO zajęło V miejsce w Małopolsce.

27.03.2015
27.03.2015

W rankingu ‘Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”  uwzględniającym tzw. edukacyjną wartość dodaną VIII PALO zajęło I miejsce.

04.2015
04.2015

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych  „Gazety Wyborczej” VIII PALO zajęło V miejsce.

01.09.2015
01.09.2015

Rozpoczęło działalność Międzykulturowe Gimnazjum „Otwarty Świat”.

01.09.2015
01.09.2015

Rozpoczęła dzielność Międzykulturowa  Szkoła Podstawowa „Otwarty Świat” prowadząca oddziały dwujęzyczne i będąca ośrodkiem egzaminacyjnym Pearsona. 

2016
2016

Publikacja książki Szkolny Teatr Interakcji. Od pomysłu do przedstawienia autorstwa Piotra Kołodzieja, Janusza Waligóry i Jerzego Waligóry zawierającej antologię tekstów szkolnych widowisk teatralnych prezentowanych z różnych okazji na uroczystościach w szkołach PACK oraz komentarze metodyczno-teatrologiczne.

19.09.2016
19.09.2016

Przyjęcie szkół PACK do Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

27.03.2017
27.03.2017

W XIV edycji prestiżowego konkursu dysput oksfordzkich „Szkoła Debaty” drużyna VIII PALO zdobyła I miejsce, a Markowi  Kołodziejczykowi został przyznany tytuł „Najlepszego Mówcy”.

08.2018
08.2018

Drużyna VIII PALO zdobyła brązowy medal na Międzynarodowym Turnieju Chemicznym w Moskwie. W skład drużyny wchodzili: Mateusz Bednarski, Hubert Biront, Aleksandra Łanda, Tomasz Ślusarczyk (uczeń V LO), Mikołaj Szulewski, Michał Zemowski

08.2018
08.2018

Drużyna VIII PALO zdobyła brązowy medal na Międzynarodowym Turnieju Chemicznym w Moskwie. W skład drużyny wchodzili: Mateusz Bednarski, Hubert Biront, Aleksandra Łanda, Tomasz Ślusarczyk (uczeń V LO), Mikołaj Szulewski, Michał Zemowski

17.11.2018
17.11.2018

W rankingu „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”,  uwzględniającym tzw. edukacyjną wartość dodaną, VIII PALO zajęło II miejsce.

01.2019
01.2019

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych  „Perspektyw” VIII PALO zajęło V miejsce w Małopolsce i III miejsce w Krakowie w rankingu szkół olimpijskich.

11.2019
11.2019

W rankingu „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” , uwzględniającym tzw. edukacyjną wartość dodaną (ewd), nasze LO zajęło II miejsce.

01.2020
01.2020

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych „Perspektyw” VIII PALO zajęło VII miejsce w Małopolsce.

02.2021
02.2021

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych “Perspektyw” VIII PALO zajęło VIII miejsce i zdobyło tytuł Złotej Szkoły.

11.2021
11.2021

W rankingu “Gazety Krakowskiej” i “Dziennika Polskiego”, uwzględniającym tzw. edukacyjną wartość dodaną, nasze Liceum kolejny raz zdobyło drugie miejsce.

01.2022
01.2022

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych “Perspektyw” VIII PALO zajęło VII miejsce i zdobyło tytuł Złotej Szkoły.