Kalendarz szkoły na rok 2021/22

calendar
full
monday
1000
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
https://viiipalo.krakow.pl/
https://viiipalo.krakow.pl/wp-content/plugins/quick-events

Organizacja roku szkolnego:

01.09.2021 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

01.09. 2021 – 22.12. 2021 – I okres

02 .01. 2022 –  24.06.2022 – II okres dla klas I – III (po SP)

02.01. 2022 – 29.04.2022 – II okres dla klas III (po gimnazjum)

15.12. 2021 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres

17.12. 2021 – wywiadówka za okres I

20. 04. 2022 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach III G

27.04. 2022 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej klas III G

29. 04. 2022– zakończenie zajęć w klasach III G

29. 04. 2022 – uroczystość wręczenia absolwentom świadectw ukończenia szkoły

13.06. 2022 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych (kl. I – III P)

20.06. 2022– klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej klas I – II

24.06. 2022 – zakończenie roku szkolnego

28.06. 2022– termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

Egzaminy (według komunikatu dyrektora CKE)

04 – 20 maja 2022 – egzamin maturalny 

30.09.2021 wstępne deklaracje maturalne
07.02.2022 – ostateczne deklaracje maturalne

maj 2022 – egzamin matury międzynarodowej IB DP (według terminarza IBO)

próbny egzamin maturalny

07-10.12.2021

22-25.03.2022

próbny egzamin maturalny w IB

DP2: 31.03.-06.04.2022

DP1: 26.05.-01.06.2022

Przerwy świąteczne i ferie:

23.12. – 31.12.2021 – zimowa przerwa świąteczna
17.01. – 30.01.2022 – ferie zimowe
14.04. – 19.04.2022 – wiosenna przerwa świąteczna

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
02.11.2021

20-22.04.2022

04-06.05. 2022 

09.05.2022

17.06.2022

Spotkania z rodzicami:

03.09.2021 (stacjonarnie w reżimie sanitarnym)
wywiadówki odbywać się będą w piątki (zasadniczo trzeci piątek miesiąca, o godz. 17:30)

15.10.21, 19.11.21, 17.12.21 (wychowawcy), 18.03.22,  20.05.2022

spotkania wychowawcy z rodzicami (w zależności od potrzeb)
konsultacje z psychologiem: zgodnie z harmonogramem dyżurów
konsultacje z nauczycielami – zgodnie z harmonogramem dyżurów

Plenarne posiedzenia rady pedagogicznej:

27.08.2021, październik/listopad 2021,
15.12.2021,  
27.04.2022,
20.06.2022

Uroczystości szkolne i uczniowskie:

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09. 2021
Sejmik szkolny – 21.03.2022
Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 24.06. 2022

Ogólnoszkolne imprezy turystyczno – sportowe i kulturalne:

27.09.20201– Europejski Dzień Języków (tzw. drugich)
19.10.2021 – Dzień Języka Angielskiego
03.02. 2022 – Zawody Narciarskie o Puchar Dyrektora
17. – 18.03. 2022 – Dni Międzynarodowe, Dni Otwartych Drzwi
22.04. 2022– Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole 

Badania lekarskie:

wrzesień 2021– badania profilaktyczne klas pierwszych
kwiecień 2022 – badania bilansowe uczniów klas maturalnych