Plecy

Kalendarz szkoły na rok 2022/23

calendar
full
monday
1000
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
https://viiipalo.krakow.pl/
https://viiipalo.krakow.pl/wp-content/plugins/quick-events

Organizacja roku szkolnego:

01.09.2022 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

01.09. 2022 – 22.12. 2022 – I okres

02 .01. 2023 –  23.06.2023– II okres dla klas I,  II i III

02.01. 2023 – 28.04.2023 – II okres dla klas IV

14.12. 2022 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres

16.12. 2022 – wywiadówka za okres I

19.04. 2023 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach IV

26.04. 2023 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej klas IV

28.04. 2023 – zakończenie zajęć w klasach IV

28.04. 2023 – uroczystość wręczenia absolwentom świadectw ukończenia szkoły

12.06. 2023 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych (kl. I, II i III)

19.06. 2023 – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej klas I, II i III)

23.06. 2023 – zakończenie roku szkolnego

27.06. 2023 – termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

Egzaminy (według komunikatu dyrektora CKE)

04 -23 maja 2023 – egzamin maturalny

04. – j. polski, poziom podstawowy
05. – j. angielski, poziom podstawowy
08. – matematyka, poziom podstawowy, j. hiszpański p.r.
09. – język angielski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny; filozofia
10. – wos, poziom rozszerzony, j. niemiecki p.r.
11. – biologia, poziom rozszerzony
12. – matematyka, poziom rozszerzony; j. francuski p.r.
15. – chemia, poziom rozszerz
16. – geografia, poziom rozszerzony
17. – j. polski, poziom rozszerzony,
18. – historia, poziom rozszerzony
19. –fizyka, poziom rozszerzony; historia sztuki, poziom rozszerzony
22. – informatyka, poziom rozszerzony

Egzaminy ustne: 10-23.05.2023

30.09.2022 wstępne deklaracje maturalne

07.02.2023 – ostateczne deklaracje maturalne

maj 2023 – egzamin matury międzynarodowej IB DP (według terminarza IBO)

Przerwy świąteczne i ferie:

 • 23.12. – 31.12.2022 – zimowa przerwa świąteczna
 • 30.01. – 12.02.2023 – ferie zimowe
 • 06.04. – 11.04.2023 – wiosenna przerwa świąteczna
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
  31.10.2022, 12-14.04.2023,  02.05. 2023, 04-05.05.2023, 08-09.05.2023, 09.06.2023

Spotkania z rodzicami:

 • 01. 09. 2022 (stacjonarnie)
  wywiadówki odbywać się będą w piątki (zasadniczo trzeci piątek miesiąca, o godz. 17:30)
  21.10.22 (w formie zdalnej), 18.11.22 (stacjonarnie), 16.12.22 (wychowawcy, stacjonarnie lub zdalnie), 17.03.23 (stacjonarnie), 19.05.2023 (stacjonarnie)
 • spotkania wychowawcy z rodzicami (w zależności od potrzeb)
 • konsultacje z psychologiem – zgodnie z harmonogramem dyżurów
 • konsultacje z nauczycielami – zgodnie z harmonogramem dyżurów

 

Plenarne posiedzenia rady pedagogicznej:

26.08.2022, październik/listopad 2022, 14.12. 2022,  26.04.2023, 19.06.2023

 

Spotkania dyrekcji z samorządem uczniowskim:

wrzesień, marzec

Uroczystości szkolne i uczniowskie:

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09. 2022
 • Zjazd Absolwentów, 30-lecie VIII PALO – 11.03.2023
 • Sejmik szkolny – 20.03.2023
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 23.06. 2023

Ogólnoszkolne imprezy turystyczno – sportowe i kulturalne:

 • 20.10.2022 – Europejski Dzień Języków (tzw. drugich)
 • 08.11.2022 – Dzień Języka Angielskiego
 • 10.01. 2023 – Zawody Narciarskie o Puchar Dyrektora
 • 27.01.-05.02.2023 – obóz narciarski w Szwajcarii (Jungfrau Top  Ski Region)
 • 23.03. – 24.03. 2023 – Dni Międzynarodowe, Dni Otwartych Drzwi
 • 21.04. 2023 – Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole
 • 29.05.– 04.06.2023 – tydzień wyjazdowy

Badania lekarskie:

wrzesień 2022– badania profilaktyczne klas pierwszych
kwiecień 2023 – badania bilansowe uczniów klas maturalnych