terminarz

TERMINARZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ
W VIII PRYWATNYM AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KRAKOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SIERPIEŃ

29.08 – 31.08.2017 – obóz integracyjny klas pierwszych w Zakrzowie

WRZESIEŃ

4.09.2017, godz. 9.00 – Msza Święta inauguracyjna, Kościół OO. Karmelitów
4.09.2017, godz. 10.30 – Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (kino „Kijów”)
4.09.2017, godz. 18.30 – spotkanie rodziców z dyrekcją i wychowawcami (aula II LO, Sobieskiego 9)
12-17.09.2017 – wyjazd uczniów do Gjovik (Norwegia) w ramach wymiany
16.09.2017 – Sprzątanie Świata – impreza szkolno-rodzinna w Zabierzowie
25.09.2017 – Europejski Dzień Języków (tzw. drugich)
27.09.2017 – Dzień Języka Angielskiego
30.09.2017 – wstępne deklaracje maturalne
do 30.09.2017 – składanie przez rodziców podań o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
– badania profilaktyczne uczniów klas pierwszych

PAŹDZIERNIK

14.10.2017 – Dzień Edukacji Narodowej
do 15.10. 2017 – złożenie opinii poradni psychologicznej dotyczącej dysfunkcji (np. dysleksji)
w związku z ubieganiem się o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego
20.10.2017 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami

LISTOPAD

17.11.2017 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami
18.11. – 3.12.2017 – wyjazd uczniów do Delhi Public School (Indie) w ramach wymiany

GRUDZIEŃ

– próbna matura z języka polskiego, języka obcego i wybranego przedmiotu
15.12.2017 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami
23 – 31.12.2017 – ferie świąteczne

STYCZEŃ

17.01.2018 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej z I okres
19.01.2018 – wywiadówka za I okres
22.01.2018 – początek drugiego okresu
22.01.2018 -Zawody Narciarskie o Puchar Dyrektora

LUTY

– obóz narciarski we Włoszech/Szwajcarii
7.02.2018 – ostateczne deklaracje maturalne
12 – 25.02.2018 – ferie zimowe

MARZEC

– wyjazd uczniów do Waszyngtonu
13 – 14.03.2018 – Dni Międzynarodowe w naszych szkołach, Dzień Otwarty IB
16.03.2018 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami
29.03 – 3.04.2018 – wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ

– przyjęcie uczniów z Norwegii w ramach wymiany
– badania lekarskie uczniów klas maturalnych
18.04.2018 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasie III
25.04.2018 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej klas maturalnych
27.04.2018 – zakończenie zajęć w klasach maturalnych, uroczystość wręczenia świadectw
ukończenia szkoły
27.04.2018 – Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole
30.04.2018 – dodatkowy dzień wolny od nauki
– badania bilansowe uczniów klas trzecich

MAJ

2.05. i 4.05.2018- dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
4 – 21.05.2018 – pisemne i ustne egzaminy maturalne
– egzamin międzynarodowej matury IB DP (wg terminarza IBO)
18.05.2018 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami
21.05 – 03.06.2018 – przyjęcie uczniów z Delhi Public School z Indii
– International Day

CZERWIEC

1.06.2018 – dzień wolny od zajęć
6.06.2018 – Sejmik szkolny
11.06.2018 – informacje o przewidywanych ocenach rocznych
12.06 -17.06.2018 – wycieczka dydaktyczna do Norwegii
18.06.2018 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej klas I – II
18 – 29.06.2018 – warsztaty językowo-kulturowe
22.06.2018 – uroczystość zakończenia roku szkolnego
26.06.2018 – termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

Szkolna Poradnia Psychologiczna czynna w każdy piątek w godz.13.00 – 17.00.
Szkoła zapewnia pełną opiekę medyczną (lekarz i pielęgniarka).
Uczniowie mogą uczęszczać na kursy językowe w Szkole Języków Obcych LinguaLand
za 70 % ceny.
Uczniowie mogą korzystać ze stołówki.