terminarz

SIERPIEŃ
29.08 – 31.08.2018 – obóz integracyjny klas pierwszych w Zakrzowie

WRZESIEŃ
03.09.2018, godz. 9.00 – Msza Święta inauguracyjna, Kościół OO. Karmelitów
03.09.2018, godz. 10.15 – Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
03.09.2018, godz. 17.30 – spotkanie rodziców z wychowawcami
11.09. – 16.09.2018 – wyjazd uczniów do Gjovik (Norwegia) w ramach wymiany
15.09.2018 – Sprzątanie Świata – impreza szkolno-rodzinna w Zabierzowie
24.09.2018 – Europejski Dzień Języków (tzw. drugich)
26.09.2018 – Dzień Języka Angielskiego
28.09.2018 – wstępne deklaracje maturalne
do 30.09.2018 – składanie przez rodziców podań o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
– badania profilaktyczne uczniów klas pierwszych

PAŹDZIERNIK
01.10. – 11.10.2018 – wyjazd uczniów do Malpi International School (Nepal)
do 15.10. 2018 – złożenie opinii poradni psychologicznej dotyczącej dysfunkcji (np. dysleksji)
w związku z ubieganiem się o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego
19.10.2018 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami
21.10. – 28.10.2018 – wyjazd uczniów do Gimnazjum Johanneum (Niemcy)

LISTOPAD
02.11.2018 – dodatkowy dzień wolny
16.11.2018 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami
26.11. – 08.12.2018 – wyjazd uczniów do Delhi Public School (Indie) w ramach wymiany

GRUDZIEŃ
– próbna matura z języka polskiego, języka obcego i wybranego przedmiotu
19.12.2018 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres nauki
21.12.2018 – wywiadówka za I okres nauki
24 – 31.12.2018 – ferie świąteczne

STYCZEŃ
02.01.2018 – początek drugiego okresu nauki
– obóz narciarski
14.01. – 27.01.2019 – ferie zimowe
25.01. – 02.02.2019 – wyjazd uczniów do Pompano Beach High School (Stany Zjednoczone)
28.01. – 06.02.2019 – wyjazd uczniów do Kalifornii (Stany Zjednoczone)

LUTY
04.02.2019 – zawody narciarskie o Puchar Dyrektora
07.02.2019 – ostateczne deklaracje maturalne
22.02.2019 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami

MARZEC
– wyjazd uczniów do Waszyngtonu
13-14.03.2019 – Dni Międzynarodowe w naszych szkołach, Dzień Otwarty IB
29.03.2019 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami

KWIECIEŃ
– przyjęcie uczniów z Norwegii w ramach wymiany
– badania lekarskie uczniów klas maturalnych

17.04.2019 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasie III
18.04. – 23.04.2019 – wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2019 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej klas maturalnych
26.04.2019 – zakończenie zajęć w klasach maturalnych, uroczystość wręczenia świadectw
ukończenia szkoły
29.04.2019 – Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole
– badania bilansowe uczniów klas trzecich

MAJ
02.05.2019 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
06.05. – 08.05.2019 – dodatkowe dni wolne dla uczniów klas I i II
06.05. – 23.05.2019 – pisemne i ustne egzaminy maturalne
– egzamin międzynarodowej matury IB DP (wg terminarza IBO)
09.05. – 16.05.2019 – przyjęcie uczniów z Gimnazjum Johanneum w ramach wymiany
17.05.2019 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami
20.05 – 02.06.2019 – przyjęcie uczniów z Delhi Public School z Indii

CZERWIEC
05.06.2019 – Sejmik szkolny
07.06 -14.06.2019 – ogólnoszkolna wycieczka dydaktyczna
10.06.2019 – informacje o przewidywanych ocenach rocznych
17.06.2019 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej klas I – II
17.06. – 19.06.2019 – warsztaty językowo-kulturowe
21.06.2019 – uroczystość zakończenia roku szkolnego
25.06.2019 – termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

Szkolna Poradnia Psychologiczna czynna w każdy piątek w godz.13.00 – 17.00.

Szkoła zapewnia pełną opiekę medyczną (lekarz i pielęgniarka).

Uczniowie mogą uczęszczać na kursy językowe w Szkole Języków Obcych LinguaLand za 70 % ceny.

Uczniowie mogą korzystać ze stołówki