terminarz

KALENDARZ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/21

VIII PRYWATNE AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

 1. Organizacja roku szkolnego:
 1. 09.2020 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 2. 09. 2020 – 22.12. 2020 – I okres

02 .01. 2021 –  25.06.2021 – II okres dla klas I i II

 1. 01. 2021 – 23.04.2021 – II okres dla klas III
 2. 12. 2020 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres
 3. 12. 2020 – wywiadówka za okres I
 4. 04. 2021 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasie III
 5. 04. 2021 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej klasy III
 6. 04. 2021 – zakończenie zajęć w klasach III
 7. 04. 2021 – uroczystość wręczenia absolwentom świadectw ukończenia szkoły
 8. 06. 2021 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych (kl. I i II)
 9. 06. 2021 – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej klas I – II
 10. 06. 2021 – zakończenie roku szkolnego
 11. 06. 2021– termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych
 1. Egzaminy (według komunikatu dyrektora CKE):

04 -21 maja 2020 – egzamin maturalny

 

 1. – j. polski, poziom podstawowy
 2. – matematyka, poziom podstawowy
 3. – język angielski, poziom podstawowy, historia sztuki
 4. – język angielski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny; filozofia
 5. – język polski, poziom rozszerzony
 6. – matematyka, poziom rozszerzony, wos, poziom rozszerzony
 7. – biologia, poziom rozszerzony. j. francuski, poziom rozszerzony
 8. – geografia, poziom rozszerz, j. franc., hiszp., niem. – poziom podstawowy
 9. – chemia, poziom rozszerzony, j. niemiecki, poziom rozszerzony i dwujęzyczny
 10. – historia, poziom rozszerzony, język rosyjski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny
 11. – fizyka i astronomia, poziom rozszerzony, j. hiszpański, poziom rozszerzony i dwujęzyczny

19 –  informatyka, poziom rozszerzony

30.09.2020 wstępne deklaracje maturalne

08.02.2021 – ostateczne deklaracje maturalne

maj 2021 – egzamin matury międzynarodowej IB DP (według terminarza IBO)

 1. Przerwy świąteczne i ferie:

 

 • 12. – 31.12.2020 – zimowa przerwa świąteczna
 • 02. – 28.02.2021 – ferie zimowe
 • 04. – 06.04.2021 – wiosenna przerwa świąteczna

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.11. –  04.- 05. 01.2021,  04– 06.05.2021, 04.06.2021

 

 1. Spotkania z rodzicami:

 

 • 09. 2020 ( w formie zdalnej)
 • wywiadówki odbywać się będą w piątki (zasadniczo trzeci piątek miesiąca, o godz. 17:30)

16.10.20, 20.11.20, 18.12.20 (wychowawcy), 19.03.21,  21.05.2021

 • spotkania wychowawcy z rodzicami (w zależności od potrzeb)
 • konsultacje z psychologiem: każdy piątek, od 13.00 – 17.00
 • konsultacje z nauczycielami – zgodnie z harmonogramem dyżurów

 

 1. Plenarne posiedzenia rady pedagogicznej:

 

27.08.2020, październik/listopad 2020, 16.12. 2020,  21.04.2021, 21.06.2021

 1. Spotkania dyrekcji z samorządem uczniowskim: wrzesień, marzec
 1. Uroczystości szkolne i uczniowskie:
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 09. 2020
 • Sejmik szkolny – 15.03.2021
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 06. 2021
 1. Ogólnoszkolne imprezy turystyczno – sportowe i kulturalne:
 • 10.2020 – Europejski Dzień Języków (tzw. drugich)
 • 10.2020 – Dzień Języka Angielskiego
 • 01. 2021 – Zawody Narciarskie o Puchar Dyrektora
 • 03. – 26.03. 2021 – Dni Międzynarodowe, Dni Otwartych Drzwi
 • 04. 2021– Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole
 1. Badania lekarskie:
 • wrzesień 2020– badania profilaktyczne klas pierwszych
 • kwiecień 2021 – badania bilansowe uczniów klas maturalnych