terminarz

SIERPIEŃ

28.08 – 30.08.2019 – obóz integracyjny klas pierwszych „G” i PDP w Zakrzowie

WRZESIEŃ

01.09. – 03.09.2019 – obóz integracyjny klas pierwszych „P” w Zakrzowie
02.09.2019, godz. 9.00 – Msza Święta inauguracyjna, Kościół OO. Karmelitów
02.09.2019, godz. 10.15 – Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
06.09.2019, godz. 17.30 – spotkanie rodziców z wychowawcami; badania profilaktyczne uczniów klas pierwszych
08.09.2019 – 15.09.2019 – przyjęcie nauczycieli i uczniów z Malpi International School (Nepal)
09.09.2019 – 14.09.2019 – wyjazd uczniów do Gjovik (Norwegia) w ramach wymiany
14.09.2019 – Sprzątanie Świata – impreza szkolno-rodzinna w Zabierzowie
23.09.2019 – Europejski Dzień Języków (tzw. drugich)
25.09.2019 –Dzień Języka Angielskiego
30.09.2019 – wstępne deklaracje maturalne
do 30.09.2019 – składanie przez rodziców podań o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
do 30.09.2019- złożenie opinii poradni psychologicznej dotyczącej dysfunkcji (np. dysleksji) w związku z ubieganiem się o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego
– badania profilaktyczne uczniów klas pierwszych

PAŹDZIERNIK

18.10.2019 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami
30.10. – 03.11.2019 – wyjazd uczniów do Malmö (Szwecja) na obrady Model United Nations

LISTOPAD

15.11.2019 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami
25.11 – 07.12.2019 – wyjazd uczniów do Delhi Public School (Indie) w ramach wymiany

GRUDZIEŃ

– próbna matura z języka polskiego, języka obcego i wybranego przedmiotu
18.12.2019 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres nauki
20.12.2019 – wywiadówka za I okres
23 – 31.12.2019 – ferie świąteczne

STYCZEŃ

02.01.2020 – początek II okresu nauki
02-03.01.2020 – dodatkowe dni wolne
27.01. – 09.02.2020 – ferie zimowe, obóz narciarski

LUTY

17.02.2020 – zawody narciarskie o Puchar Dyrektora
07.02.2020 – ostateczne deklaracje maturalne
21.02.2020 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami

MARZEC

– wyjazd uczniów do Waszyngtonu na konferencję Szczyt Liderów
16.03.2020 – Sejmik Szkolny
19-20. 03.2020 – Dni Międzynarodowe w naszych szkołach, Dzień Otwarty IB
27.03.2020 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami
– przyjęcie uczniów z Pompano Beach High School z USA

KWIECIEŃ

– przyjęcie uczniów z Norwegii w ramach wymiany
– badania lekarskie uczniów klas maturalnych
09.04. – 14.04.2020 – wiosenna przerwa świąteczna
15.04.2020 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasie III
22.04.2020 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej klas maturalnych
24.04.2020 – zakończenie zajęć w klasach maturalnych, uroczystość wręczenia świadectw
ukończenia szkoły
27.04.2020 – Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole

MAJ

04.05. – 06.05.2020– dodatkowe dni wolne dla uczniów klas I i II
04.05. – 19.05.2020 – pisemne i ustne egzaminy maturalne
– egzamin międzynarodowej matury IB DP (wg terminarza IBO)
15.05.2020 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami
– przyjęcie uczniów z Delhi Public School z Indii
23.05. – 31.05.2020 – ogólnoszkolna wycieczka dydaktyczna

CZERWIEC

12.06.2020 – dodatkowy dzień wolny
15.06.2020 – informacje o przewidywanych ocenach rocznych
22.06.2020 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej klas I – II
26.06.2020 – uroczystość zakończenia roku szkolnego
30.06.2020 – termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

Szkolna Poradnia Psychologiczna czynna w każdy piątek w godz.13.00 – 17.00.
Szkoła zapewnia pełną opiekę medyczną (lekarz i pielęgniarka).
Uczniowie mogą uczęszczać na kursy językowe w Szkole Języków Obcych LinguaLand za 70 % ceny.
Uczniowie mogą korzystać ze stołówki.