Plecy

Kalendarz szkoły na rok 2023/24

calendar
full
monday
1000
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
https://viiipalo.krakow.pl/
https://viiipalo.krakow.pl/wp-content/plugins/quick-events

Organizacja roku szkolnego:

04.09.2023 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2023 – 22.12.2023 – I okres

02 01.2024 – 21.06.2024 – II okres dla klas I,  II i III

02.01.2024 – 26.04.2024 – II okres dla klas IV

20.12.2023  – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres

22.12.2023  – wywiadówka za okres I

17.04.2024  – informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach IV

24.04.2024 –  posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej klas IV

26.04.2024 –  zakończenie zajęć w klasach  IV

26.04.2024  – uroczystość wręczenia absolwentom świadectw ukończenia szkoły     

10.06.2024 –  informacja o przewidywanych ocenach rocznych (kl. I,  II i III)

17.06.2024 –  klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej klas I, II i III)

21.06.2024 –  zakończenie roku szkolnego

25.06.2024 –  termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

Egzaminy (według komunikatu dyrektora CKE)

07 -25 maja 2024 – egzamin maturalny

 
07. – j. polski, poziom podstawowy
08. – matematyka, poziom podstawowy
09. – j. angielski, poziom podstawowy
10. – wos, poziom rozszerzony; j. niemiecki, poziom rozszerzony
13. – j. angielski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny; filozofia, poziom rozszerzony
14. – biologia, poziom rozszerzony
15. – matematyka, poziom rozszerzony; j. francuski poziom rozszerzony
16. – chemia, poziom rozszerzony
17. – geografia, poziom rozszerzony
20. – j. polski, poziom rozszerzony,
21. – historia, poziom rozszerzony; j. hiszpański, poziom rozszerzony
22. – informatyka , poziom rozszerzony; historia sztuki, poziom rozszerzony
23. – fizyka, poziom rozszerzony

 

Egzaminy ustne: 11-16.05.2024 oraz 20-25.05.2024

29.09.2023 wstępne deklaracje maturalne

07.02.2024 – ostateczne deklaracje maturalne

maj 2024 – egzamin matury międzynarodowej IB DP (według terminarza IBO)

 

Przerwy świąteczne i ferie:

 • 23.12. – 31.12.2023 – zimowa przerwa świąteczna
 • 12.02. – 25.02.2024 – ferie zimowe
 • 28.03. – 02.04.2024 – wiosenna przerwa świąteczna
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
  02-03.11.2023, 03-05.04.2024,  02.05. 2024, 07-09.05.2024, 13.05.2024, 31.05.2024

Spotkania z rodzicami:

 • 04. 09. 2023 (stacjonarnie)
  wywiadówki odbywać się będą w piątki (zasadniczo trzeci piątek miesiąca, o godz. 17:30)
  20.10.23 (w formie zdalnej), 17.11.23 (stacjonarnie), 22.12.23 (wychowawcy, stacjonarnie lub zdalnie), 15.03.24 (stacjonarnie), 17.05.2024 (stacjonarnie)
 • spotkania wychowawcy z rodzicami (w zależności od potrzeb)
 • konsultacje z psychologiem – zgodnie z harmonogramem dyżurów
 • konsultacje z nauczycielami – zgodnie z harmonogramem dyżurów

Plenarne posiedzenia rady pedagogicznej:

28.08.2023, październik/listopad 2023, 20.12.2023,  24.04.2024, 17.06.2024

Spotkania dyrekcji z samorządem uczniowskim:

wrzesień, grudzień, marzec

Uroczystości szkolne i uczniowskie:

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 04.09. 2023
 • Sejmik szkolny – 15.04.2024
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 21.06. 2024

Ogólnoszkolne imprezy turystyczno – sportowe i kulturalne:

 • 26.10.2023 – Europejski Dzień Języków (tzw. drugich)
 • 23.04.2024 – Dzień Języka Angielskiego
 • 25.01. 2024 – Zawody Narciarskie o Puchar Dyrektora
 • 17.10. – 18.10. 2023 – Dni Międzynarodowe, Dni Otwartych Drzwi
 • 22.04. 2024 – Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole
 • 03.06.– 07.06.2024 – tydzień wyjazdowy

Badania lekarskie:

wrzesień 2023– badania profilaktyczne klas pierwszych
kwiecień 2024 – badania bilansowe uczniów klas maturalnych