Kalendarz szkoły na rok 2020/21

calendar
full
monday
1000
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
https://viiipalo.krakow.pl/
https://viiipalo.krakow.pl/wp-content/plugins/quick-events

Organizacja roku szkolnego:

 1. 01.09.2020 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 2. 01.09. 2020 – 22.12. 2020 – I okres
 3. 02 .01. 2021 –  25.06.2021 – II okres dla klas I i II
 4. 02.01. 2021 – 23.04.2021 – II okres dla klas III
 5. 16.12. 2020 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres
 6. 18.12. 2020 – wywiadówka za okres I
 7. 21. 04. 2021 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasie III
 8. 28.04. 2021 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej klasy III
 9. 30. 04. 2021 – zakończenie zajęć w klasach III
 10. 30. 04. 2021 – uroczystość wręczenia absolwentom świadectw ukończenia szkoły
 11. 14.06. 2021 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych (kl. I i II)
 12. 21.06. 2021 – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej klas I – II
 13. 25.06. 2021 – zakończenie roku szkolnego
 14. 29.06. 2021– termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

Egzaminy (według komunikatu dyrektora CKE)

04 – 21 maja 2020 – egzamin maturalny 
04. – j. polski, poziom podstawowy
05. – matematyka, poziom podstawowy
06. – język angielski, poziom podstawowy, historia sztuki
07. – język angielski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny; filozofia
10. – język polski, poziom rozszerzony
11. – matematyka, poziom rozszerzony, wos, poziom rozszerzony
12. – biologia, poziom rozszerzony. j. francuski, poziom rozszerzony
13. – geografia, poziom rozszerz, j. franc., hiszp., niem. – poziom podstawowy
14. – chemia, poziom rozszerzony, j. niemiecki, poziom rozszerzony i dwujęzyczny
17. – historia, poziom rozszerzony, język rosyjski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny
18. – fizyka i astronomia, poziom rozszerzony, j. hiszpański, poziom rozszerzony i dwujęzyczny
19 –  informatyka, poziom rozszerzony

30.09.2020 wstępne deklaracje maturalne
08.02.2021 – ostateczne deklaracje maturalne

maj 2021 – egzamin matury międzynarodowej IB DP (według terminarza IBO)

Przerwy świąteczne i ferie:

23.12. – 31.12.2020 – zimowa przerwa świąteczna
04.01. – 15.01.2021 – ferie zimowe
01.04. – 09.04.2021 – wiosenna przerwa świąteczna

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
02.11. 

07.04.-09.04.  02021,  

04.05. – 06.05.2021,
04.06.2021

Spotkania z rodzicami:

09. 2020 ( w formie zdalnej)
wywiadówki odbywać się będą w piątki (zasadniczo trzeci piątek miesiąca, o godz. 17:30)

16.10.20, 20.11.20, 18.12.20 (wychowawcy), 19.03.21,  21.05.2021

spotkania wychowawcy z rodzicami (w zależności od potrzeb)
konsultacje z psychologiem: każdy piątek, od 13.00 – 17.00
konsultacje z nauczycielami – zgodnie z harmonogramem dyżurów

Plenarne posiedzenia rady pedagogicznej:

27.08.2020, październik/listopad 2020,
16.12.2020,  
28.04.2021,
21.06.2021

Uroczystości szkolne i uczniowskie:

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09. 2020
Sejmik szkolny – 22.03.2021
Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 25.06. 2021 

Ogólnoszkolne imprezy turystyczno – sportowe i kulturalne:

16.10.2020 – Europejski Dzień Języków (tzw. drugich)
19.10.2020 – Dzień Języka Angielskiego
25.01. 2021 – Zawody Narciarskie o Puchar Dyrektora
24. – 26.03. 2021 – Dni Międzynarodowe, Dni Otwartych Drzwi
22.04. 2021– Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole 

Badania lekarskie:

wrzesień 2020– badania profilaktyczne klas pierwszych
kwiecień 2021 – badania bilansowe uczniów klas maturalnych