potencjał

VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące jest szkołą powstałą z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym młody człowiek łatwo może zniknąć w tłumie. Od lat w naszej pracy opieramy się:

na poczuciu odpowiedzialności za każdego ucznia
na przekonaniu, że sensem istnienia każdej szkoły powinno być nakierowanie na dobro jej ucznia i troska o jego wszechstronny i harmonijny rozwój
na ludziach pragnących, by szkoła dawała nie tylko wiedzę, lecz by uczyła także poszanowania godności drugiego człowieka, uświadamiała młodym ludziom ich prawa i obowiązki oraz przekonywała, że uczciwość i odpowiedzialność to wartości, które mogą być drogowskazem życia
na wierze, że kluczem do sukcesu szkolnego jest pozytywna motywacja do nauki
na czytelnym systemie wymagań i konsekwentnym egzekwowaniu obowiązków, tak uczniowskich jak i nauczycielskich, wspartych życzliwym podejściem do każdego ucznia
na świadomości zagrożeń współczesnego świata i brak zgody na bezsilność wobec nich.
NASZ POTENCJAŁ

doświadczeni i życzliwi nauczyciele
otwarte podejście do nowych rozwiązań
życzliwa atmosfera
klasy do 20 osób
realna oferta wychowawcza
wypracowany system reagowania na sytuacje niepokojące
certyfikat Szkoły wyróżnionej za wychowanie”
współpraca z uczelniami krakowskimi
sukcesy w olimpiadach przedmiotowych
wyniki nauczania potwierdzone wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych i sukcesami absolwentów
bogata oferta zajęć z wychowania fizycznego
różnorodne działania pozalekcyjne
uczestnictwo w życiu kulturalnym Krakowa
kontakty międzynarodowe