Plecy

Właśnie mija dziesięć lat od momentu otrzymania zezwolenia International Baccalaureate Organization na wdrożenie w naszym Liceum programu matury międzynarodowej IB DP. Ale zamiar uruchomienia oddziałów międzynarodowych zrodził się dużo wcześniej, same działania przygotowawcze, prowadzone głównie przez Koordynator tego programu w naszej szkole, mgr Ewę Dudek,  trwały prawie trzy lata. Był to czas wytężonej pracy, należało bowiem opracować ramowy plan nauczania, zrekrutować  kadrę , co nawet w akademickim Krakowie nie było łatwym przedsięwzięciem, przeszkolić nauczycieli, wreszcie doposażyć bibliotekę w wydawnictwa niezbędne do realizacji programu IB. Proces wyposażania szkoły w potrzebną infrastrukturę dydaktyczną trwa zresztą nadal, ostatnio dużym nakładem środków powstało laboratorium dla przedmiotów the Group 4  project. Ciągle też wzbogaca się oferta programowa, nasi uczniowie mają w tej chwili aż 17 przedmiotów do wyboru i zapewne nie jest to nasze ostatnie słowo.

Dziesięć lat funkcjonowania oddziałów międzynarodowych w VIII PALO trzeba uznać za czas bardzo dla szkoły udany. Na pewno m.in. dzięki IB wzrósł prestiż Liceum, matura międzynarodowa przyciąga ambitnych, zdolnych i twórczych młodych ludzi, którzy już jako nasi  uczniowie podejmują interesujące inicjatywy i angażują się w rozmaite ciekawe przedsięwzięcia, nierzadko, oczywiście, wespół z kolegami z oddziałów z maturą polską.  Warto tu wymienić, oprócz sukcesów w olimpiadach przedmiotowych i Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, znaczące osiągnięcia  w Szkole Debaty (oksfordzkiej) czy w obradach MUN.

Program matury międzynarodowej trwa tylko dwa lata,  siłą rzeczy jest to więc dla uczniów (ale i dla nauczycieli) czas bardzo intensywnej pracy. W pewnym uproszczeniu można by stwierdzić, że koncepcja kształcenia w IB zasadza się na  strategii wdrożeń czy zastosowań, a więc  na  wyposażeniu uczniów w wiedzę i umiejętności przydatne w praktyce. Niezwykle ważne miejsce zajmują działania projektowe, eksperymenty, doświadczenia. Dzięki temu absolwent programu IB jest dobrze przygotowany do studiowania, co oznacza przede wszystkim umiejętność samodzielnego poszukiwania rozwiązań i rozwiązywania problemów. Nie dziwi więc, że absolwenci oddziałów międzynarodowych studiują na najbardziej prestiżowych  kierunkach studiów, w Polsce i za granicą.

Dotychczasowe osiągnięcia cieszą, ale nie zwalniają z obowiązku dalszych starań o jak najwyższą jakość naszej oferty edukacyjnej.

XI/XII 2021

Dear Jerzy Waligóra,


The International Baccalaureate (IB) would like to congratulate you on reaching your 10th anniversary as an IB World School, joining a legacy of schools across the globe to reach this milestone.
Thank you for your continued commitment to empowering learners to thrive and make a difference.


Your whole school community has shown incredible resilience in what has been a challenging 18 months for all. When facing an unpredictable future, education is our greatest source of hope; your hard work and dedication to delivering an IB education means that you are developing the next generation of thinkers, creators and engineers, who will be ready to solve society’s most pressing challenges and build a better world.


The challenges we have all witnessed over the last year and a half, have proved that we are one world in need of innovative thinkers who can solve anything by putting cultural differences aside to work together for the benefit of all.


Your ongoing commitment to being architects of learning has built your reputation as working at the forefront of education. We would once again like to congratulate you on this anniversary and accomplishment. We look forward to continuing to work with you, to develop resilient, well-rounded young people who have the knowledge, skills and sense of purpose they need to thrive throughout their lives and contribute to making the world a better place.


A heartfelt congratulations and thanks,

Adrian Kearney
Director IB World Schools