Plecy

Szkoła ściśle współpracuje z naukowcami z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, poniżej znajdują się niektóre z ich publikacji.

Janusz Waligóra, Jak nakręciliśmy szkolne wydanie Faktów. Zajęcia praktyczne z mediów w klasie maturalnej, w: Edukacja a nowe media, red. Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska, Małgorzata Potent-Ambroziewicz, Lublin 2015, s. 235-247. 

Piotr Kołodziej, Janusz Waligóra, Jerzy Waligóra, Szkolny Teatr Interakcji. Od pomysłu do przedstawienia – antologia tekstów szkolnych widowisk teatralnych prezentowanych z różnych okazji na uroczystościach w szkołach PACK oraz komentarze metodyczno-teatrologiczne, Kraków 2016. 

Paweł Kasprzak, Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej, Adam Regiewicz, Janusz Waligóra,  Edukacja w czasach cyfrowej zarazy, Toruń 2016 

Proza dwudziestolecia VIII Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego – antologia tekstów uczniowskich  pod red. Bartłomieja Adlera, Kraków 2013.

Piotr Kołodziej, Dwadzieścia pięć twarzy dziewczyny z perłą. Praktyka czytania dziel malarskich w procesie kształcenia kulturowo-literackiego – Autor odwołuje się m.in. do swoich doświadczeń nauczycielskich w VIII PALO, w książce znalazły się również zdjęcia autorstwa uczniów, dokumentujące rozmaite szkolne aktywności, Kraków 2018. 

Piotr Kołodziej, Prawda czasów Prawda czasów i prawda ekranu… albo wesoła historia smutnego filmu, w: Przemilczane, niewypowiedziane… O związkach między słowem a milczeniem, pod red. G. Różańskiej, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Ustka – Bydgoszcz 2019, s. 242-267. 

Pozostałe publikacje

  • Anna Krzemińska-Kaczyńska, Uczniowie z różnych kultur w szkole, „Hejnał Oświatowy” 2016, nr 3. 
  • Janusz Waligóra, Wiersz wobec Zagłady. O problematyzowaniu lektury (Chaskiel Tadeusza Różewicza i Ballady i romanse Władysława Broniewskiego), „Polonistyka” 2014, nr 7, s. 44-50.
  • Janusz Waligóra, Ani rytuał, ani karnawał… O interpretacji tekstu literackiego w szkole (ponadgimnazjalnej): warunki – strategie – perspektywy, Kraków 2014
  • Piotr Kołodziej, Pięciolecie VIII Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, „Hejnał Oświatowy”, Kraków 1998,nr 3.
  • Piotr Kołodziej, Jak uczyć czytania literatury w liceum (na przykładzie opowiadań Brunona Schulza), cz. III, „Nowa Polszczyzna” 2001, nr 5, 23-34.
  • Piotr Kołodziej, Jak uczyć czytania literatury w liceum (na przykładzie opowiadań Brunona Schulza), cz. I, „Nowa Polszczyzna” 2001, nr 3, s. 3-14.
  • Janusz Waligóra, Trzy gramy optymizmu. Radość pisania Wisławy Szymborskiej w pierwszej licealnej, „Nowa Polszczyzna” 1997, nr 3.
  • Patrycja Cyganek, Janusz Waligóra, Z uczniem w księgarni. Rozmowy o starszych i młodszych nowościach literackich, „Nowa Polszczyzna” 2007, nr 4, s. 3-10 rozmowa o poezji Wisławy Szymborskiej z uczennicą naszego liceum – Patrycją Cyganek
  • Piotr Kołodziej, Jak uczyć czytania literatury w liceum (na przykładzie opowiadań Brunona Schulza), cz. II, „Nowa Polszczyzna” 2001, nr 4, s. 3-15.
  • Piotr Kołodziej, Raport z oblężonego świata, „Polonistyka. Innowacje” nr 12 (2020), s. 109-139, [link]