• VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące

    Pierwsze w Krakowie Liceum Akademickie

O szkole

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność.

Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

 
więcej

Kalendarium

PAŹDZIERNIK

18.10.2019 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami

30.10. – 03.11.2019 – wyjazd uczniów do Malmö (Szwecja) na obrady Model United Nations

LISTOPAD

15.11.2019 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami

25.11 – 07.12.2019 – wyjazd uczniów do Delhi Public School (Indie) w ramach wymiany

 

więcej

 

 

Matura Międzynarodowa

 

IB World School - logo

Program międzynarodowej matury (International Baccalaureate Diploma Programme) jest systemem kształcenia młodzieży w wieku 16-18 lat (ostatnie dwa lata polskiego liceum), stworzonym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie.

Zgodnie z prawem polskim dyplom międzynarodowej matury jest równoważny polskiej maturze. Standardy programu IB oraz jego cele strategiczne są precyzyjnie określone i szczegółowo nadzorowane przez IBO. Ich dobrym odzwierciedleniem jest tzw. "profil studenta IB"