• VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące

    Pierwsze w Krakowie Liceum Akademickie

O szkole

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.
 
więcej

Kalendarium

Listopad 2018

16.11.2018 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami

26.11. – 08.12.2018 – wyjazd uczniów do Delhi Public School (Indie) w ramach wymiany

Grudzień 2018

– próbna matura z języka polskiego, języka obcego i wybranego przedmiotu

19.12.2018 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres nauki

21.12.2018 – wywiadówka za I okres nauki

24 – 31.12.2018 – ferie świąteczne

 

 

Matura Międzynarodowa

IB World School - logo

Program międzynarodowej matury (International Baccalaureate Diploma Programme) jest systemem kształcenia młodzieży w wieku 16-18 lat (ostatnie dwa lata polskiego liceum), stworzonym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie.

Zgodnie z prawem polskim dyplom międzynarodowej matury jest równoważny polskiej maturze. Standardy programu IB oraz jego cele strategiczne są precyzyjnie określone i szczegółowo nadzorowane przez IBO. Ich dobrym odzwierciedleniem jest tzw. "profil studenta IB"

W  LIPCU  I  SIERPNIU  SEKRETARIAT  SZKOŁY

CZYNNY  OD  PONIEDZIAŁKU  DO  PIĄTKU

W  GODZ. OD   9.00  DO  16.00