VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Misja szkoły

"Wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów"

VIII PALO w Krakowie

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym zarówno nauczyciel, jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

Rankingi

W trakcie ponad trzydziestu lat działalności VIII PALO wielokrotnie zajmowało czołowe miejsca w różnorodnych rankingach, zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych.  Są wśród nich listy rankingowe konstruowane w oparciu o rozmaite kryteria:

  • wyłącznie liczbę olimpijczyków
  • liczbę  olimpijczyków oraz wyniki egzaminu maturalnego
  • edukacyjną wartość dodaną (ewd), wyliczaną przez porównanie  wyników egzaminu z wcześniejszego etapu kształcenia z wynikami egzaminu maturalnego. 

Wysokie lokaty rankingowe na przestrzeni lat  zawdzięczamy wysiłkowi całej aktualnej w danym czasie społeczności szkolnej. Jesteśmy dumni z tych osiągnięć, wszystkim dziękujemy za zaangażowanie!!!

IB School

IB World School 006265

Matura międzynarodowa

Program międzynarodowej matury (International Baccalaureate Diploma Programme) – matura międzynarodowa jest systemem kształcenia młodzieży w wieku 16-18 lat (ostatnie dwa lata polskiego liceum), stworzonym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie. Zgodnie z prawem polskim dyplom międzynarodowej matury jest równoważny polskiej maturze. Standardy programu IB oraz jego cele strategiczne są precyzyjnie określone i szczegółowo nadzorowane przez IBO. Ich dobrym odzwierciedleniem jest tzw. “profil studenta IB”.

Programy edukacyjne

Od listopada 2012 roku realizujemy w naszym liceum projekty w ramach programu e-twinning. Pierwszy projekt został zatytułowany From Neighbours to Friends through Blogging” i polegał na wspólnym, z naszymi czeskimi sąsiadami, tworzeniu bloga.

Międzynarodowy projekt pt. the Power of Culture, wsparty finansowo przez Biuro ds. Edukacji i Kultury Stanów Zjednoczonych (przez organizację IREX – International Research and Exchange Board, Small Grant 2013).

Uczelnie partnerskie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

Wydział Chemii oraz Instytut Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie