VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie - Pierwsze w Krakowie Liceum Akademickie. Matura międzynarodowa - Diploma Programme (DP) - International Baccalaureate. IB World School No 006265
  • VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące

    Pierwsze w Krakowie Liceum Akademickie

O szkole

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.
 
więcej

Kalendarium

Czerwiec 2018

1.06. – dzień wolny od zajęć

6.06. – Sejmik szkolny

11.06. – informacje o przewidywanych ocenach rocznych

12.06 -17.06. – wycieczka dydaktyczna do Norwegii

18.06. – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej klas I – II

18 – 29.06. – warsztaty językowo-kulturowe

22.06.2018 – uroczystość zakończenia roku szkolnego

26.06.2018 – termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

Matura Międzynarodowa

IB World School - logo

Program międzynarodowej matury (International Baccalaureate Diploma Programme) jest systemem kształcenia młodzieży w wieku 16-18 lat (ostatnie dwa lata polskiego liceum), stworzonym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie.

Zgodnie z prawem polskim dyplom międzynarodowej matury jest równoważny polskiej maturze. Standardy programu IB oraz jego cele strategiczne są precyzyjnie określone i szczegółowo nadzorowane przez IBO. Ich dobrym odzwierciedleniem jest tzw. "profil studenta IB"

W  LIPCU  I  SIERPNIU  SEKRETARIAT  SZKOŁY

CZYNNY  OD  PONIEDZIAŁKU  DO  PIĄTKU

W  GODZ. OD   9.00  DO  16.00