Plecy

Informacje

Po raz kolejny przyjmujemy kandydatów do grupy przygotowującej do programu IB (tzw. grupy pre-IB). Jest to grupa pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego, w której część przedmiotów nauczana jest dwujęzycznie w językach polskim i angielskim (biologia, fizyka, chemia, geografia, matematyka). System ten ma przygotować uczniów do programu IB, w którym praktycznie cała nauka odbywa się w języku angielskim (za wyjątkiem j. polskiego oraz historii i geografii Polski). Uczniowie przygotowywani są także do rozważania zagadnień poruszanych w ramach przedmiotu teoria wiedzy, mającego kluczowe znaczenie w programie IB. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli uczących także w programie IB. Po ukończeniu nauki w tej grupie uczeń może przejść do programu IB (po napisaniu pracy kandydackiej) lub kontynuować naukę w standardowym liceum ogólnokształcącym.

Rekrutacja

Rekrutacja do klasy pre-IB odbywa się na podstawie rozmowy z koordynatorem programu IB lub dyrektorem szkoły oraz egzaminu z języka angielskiego. Decyzję o przyjęciu do klasy podejmuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę oceny końcowe z poprzedniej klasy i – o ile są dostępne – oceny z półrocza bieżącej klasy oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Pozostałe zasady pokrywają się z tymi, jakie ustalono dla kandydatów do liceum przygotowującego do polskiej matury:

https://viiipalo.krakow.pl/rekrutacja/

 

Kontakt: tel. 12 633 96 57, e-mail:ib.viiipalo@gmail.com