Plecy

Informujemy Rodziców i Uczniów o naborze wniosków w ramach Małopolskiego programu stypendialnego”. Szczegóły pod adresem www.stypendia.mcp.malopolska.pl.

Stypendia w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z maturą międzynarodową (IB Diploma Programme)

 • Uczeń, który na koniec danego okresu osiągnie średnią ocen (w skali IB 1-7),
  – 6.20 – 6.50 – uzyska ulgę w wysokości 5% kwoty czesnego obowiązującej w tym okresie, za który otrzymuje ulgę,
  – 6.51 – wzwyż – uzyska ulgę wysokości 10%kwoty czesnego obowiązującej w tym okresie, za który otrzymuje ulgę,
  (w I okresie ulga dotyczy miesięcy wrzesień-styczeń włącznie, w II okresie luty-czerwiec włącznie. Ulgi nie dotyczą miesięcy wakacyjnych. Warunkiem uzyskania powyższych ulg i zwolnień jest uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania).
 • Za uzyskanie tytułu finalisty na szczeblu centralnym olimpiady – ulga w wysokości 20% czesnego do końca okresu nauki,
 • Za uzyskanie tytułu laureata w finale olimpiady – ulga w wysokości 30% czesnego do końca okresu nauki.
 • Ulgi nie sumują się.
 • Kandydaci do Liceum – laureaci przedmiotowych konkursów kuratoryjnych w I okresie nauki w Liceum uzyskują ulgę w wysokości 25% czesnego,
 • możliwość realizacji kursu CAS (klasy DP 1, DP2) w Delhi Public School w Indiach,
 • 30% zniżki w renomowanej Szkole Języków Obcych LinguaLand.

Stypendia w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z polską maturą

 • Uczeń, który na koniec danego okresu osiągnie średnią ocen (w skali 1-6),
  – 4,75 – 4,85 – w następnym okresie uzyska ulgę w wysokości 5% kwoty czesnego obowiązującej w tym okresie, za który otrzymuje ulgę;
  – 4.86 – 4,95 – uzyska ulgę w wysokości 10% kwoty czesnego obowiązującej w tym okresie, za który otrzymuje ulgę;
  – 4,96 – 5,00 – uzyska ulgę w wysokości 15% kwoty czesnego obowiązującej w tym okresie, za który otrzymuje ulgę;
  – 5,01 – wzwyż – uzyska ulgę w wysokości 20% kwoty czesnego obowiązującej w tym okresie, za który otrzymuje ulgę.
  (w I okresie ulga dotyczy miesięcy wrzesień-styczeń włącznie, w II okresie luty-czerwiec włącznie. Ulgi nie dotyczą miesięcy wakacyjnych. Warunkiem uzyskania powyższych ulg i zwolnień jest uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania).

Za uzyskanie tytułu finalisty na szczeblu centralnym olimpiady – ulga w wysokości 20% czesnego do końca okresu nauki,

Za uzyskanie tytułu laureata w finale olimpiady – ulga w wysokości 30% czesnego do końca okresu nauki,

Kandydaci do Liceum – laureaci przedmiotowych konkursów kuratoryjnych w I okresie nauki w Liceum uzyskują ulgę w wysokości 25% czesnego.

30% zniżki w renomowanej Szkole Języków Obcych LinguaLand.