Plecy

Do hymnu VIII Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie komentarz niewielki
Bo w ostatecznym rozrachunku tylko to, co ludzkie i międzyludzkie, naprawdę się liczy.
Reszta – jak śpiewa pewien znany zespół – jest pyłem na wietrze.
prof. UP dr hab. Piotr Kołodziej
prof. UP dr hab. Janusz Waligóra

Anthem OF Academic High School no 8 in Kraków [ENG] comment
At the end of the day, only the things that are human or between humans really matter. The rest is – as it is sung by a popular band – the dust on the wind.
Professor Piotr Kołodziej
Professor Janusz Waligóra
Teachers of Polish Literature, VIIIPALO in Kraków
Professors of Literature, Pedagogical University of Kraków

Hymn

I.
Z ławki wytężasz wzrok łakomy —
Kwadrans do brzegu; opadł żagiel,
I cisza minut nieruchomych;
Dwadzieścia łódek w ciasnym stawie.

Jej włosów właśnie dotykałeś,
Kiedy cię zbudził głos natrętny,
Rysujesz kredą nitki białe –
Zostaje w palcach ślad niechętny.

Ref.
Ósemka — choć pewnie nie ósmy cud świata,
To przecież — może się kiedyś nim stać,
Bo gdy się obejrzysz, spojrzysz wstecz po iluś tam latach,
Zobaczysz, że jednak coś mogła ci dać.

II.
Choćbyś chciał złożyć w niepamięci
Minuty ciężkie gdzieś na dno,
Wrócą, by w oku łzę zakręcić
Na myśl o ósmym PALO…

Kartki z zeszytu wyrywane
Lecą, spadają, drżą w powietrzu…
A ty, kim jesteś? Żegnasz bramę
I chcesz powiedzieć, żeś nic nie czuł?

Ref.
Ósemka — choć pewnie nie ósmy cud świata,
To przecież — może się kiedyś nim stać,
Bo gdy się obejrzysz, spojrzysz wstecz po iluś tam latach,
Zobaczysz, że jednak coś mogła ci dać.

Słowa i muzyka
prof. UP dr hab. Piotr Kołodziej, prof. UP dr hab. Janusz Waligóra

Posłuchaj hymnu

Anthem

I.
Sitting at your desk, you strain your gaze –
Quarter till the shore; the sail has fallen down
The silence of the immobile minutes
Twenty boats in a jammed pond

You’ve just been touching her hair
When awakened by importunate voice
With chalk you draw white threads –
Which leaves a reluctant trace on fingers

„Eight” may not the eight wonder of the world
But it may be it one day
Because when you look back, after a couple of years
You will realize it might have given you something after all


II.
Even if you wanted to hide in oblivion
The heavy minutes at the bottom
They will come back to moisten your eye
With the thought of EIGHT PALO

Notebook papers ripped out
They fly, they fall, they shiver in the air…
And you, who are you? You kiss goodbye to the gate
And you want to say you felt nothing?

„Eight” may not the eight wonder of the world
But it may be it one day
Because when you look back, after a couple of years
You will realize it might have given you something after all

Text and Music
Professor Piotr Kołodziej, Professor Janusz Waligóra
Teachers of Polish Literature, VIIIPALO in Kraków,
Professors of Literature, Pedagogical University of Kraków

VIIIPALO [Acronym], Academic High School no 8 in Kraków [ENG]


Translation into English by Justyna Witek, English Teacher at PSP Academos in Kraków

Nasz hymn

Komentarz dr hab. Piotra Kołodzieja do hymnu