uprawnienia szkoły

W styczniu 2011 roku nasze LO uzyskało autoryzację jako szkoła IB (o numerze 006265) i ma uprawnienia organizacji International Baccalaureate Organization do oferowania programu IB Diploma Programme, przygotowującego uczniów do zdawania matury międzynarodowej. W roku szkolnym 2011/12 VIII PALO otworzyło pierwszy oddział międzynarodowy (za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej) nauczany w tym systemie (pierwsza matura IB w maju 2013). Mogą do niego uczęszczać uczniowie po klasie I klasie LO, w tym po klasie pre-IB.

 

Zgoda MEN

 

Certyfikat IBO