Back

The school closely cooperates with academics of Pedagogical University of Cracow and Jagiellonian University, the majority of whom work at our school. You can find some of their publications below.

Janusz Waligóra, How we made a school version of ‘Facts’. Practical media activites in final year of high school in: Education and New Media, edited by Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska, Małgorzata Potent-Ambroziewicz, Lublin 2015, pp. 235-247. 

Piotr Kołodziej, Janusz Waligóra, Jerzy Waligóra, The School Theatre of Interaction. From Idea to Play – the anthology of dramas written for and performed by students of PACK on various occasions and celebrations, the book that includes methodological and theatrical commentary, Cracow 2016

Paweł Kasprzak, Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej, Adam Regiewicz, Janusz Waligóra, Education During Digital Plague, Toruń 2016 

The Modern Prose for the 20th Anniversary of Academic High School no. 8 – the anthology of students’ literary works, edited by Bartłomiej Adler, Cracow 2013

Piotr Kołodziej, Twenty-five Faces of Girl with a Pearl Earring. How to Read Paintings in the Process of Cultural and Literary Education the author refers to his own teaching experience at VIII PALO, the book also contains the pictures taken by students that constitute evidence of various activities at school, Cracow 2018. 

Piotr Kołodziej, The Truth of Times and the Truth of the Screen… or a Joyful Story of a Sad Film, in: Silent, Unspoken… On Relationships Between Words and Silence, edited by G. Różańska, Instytut Wydawniczy “Świadectwo”, Ustka – Bydgoszcz 2019, pp. 242-267. 

Other publications

  • Anna Krzemińska-Kaczyńska, Uczniowie z różnych kultur w szkole, „Hejnał Oświatowy” 2016, nr 3. 
  • Janusz Waligóra, Wiersz wobec Zagłady. O problematyzowaniu lektury (Chaskiel Tadeusza Różewicza i Ballady i romanse Władysława Broniewskiego), „Polonistyka” 2014, nr 7, s. 44-50.
  • Janusz Waligóra, Ani rytuał, ani karnawał… O interpretacji tekstu literackiego w szkole (ponadgimnazjalnej): warunki – strategie – perspektywy, Kraków 2014
  • Piotr Kołodziej, Pięciolecie VIII Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, „Hejnał Oświatowy”, Kraków 1998,nr 3.
  • Piotr Kołodziej, Jak uczyć czytania literatury w liceum (na przykładzie opowiadań Brunona Schulza), cz. III, „Nowa Polszczyzna” 2001, nr 5, 23-34.
  • Piotr Kołodziej, Jak uczyć czytania literatury w liceum (na przykładzie opowiadań Brunona Schulza), cz. I, „Nowa Polszczyzna” 2001, nr 3, s. 3-14.
  • Janusz Waligóra, Trzy gramy optymizmu. Radość pisania Wisławy Szymborskiej w pierwszej licealnej, „Nowa Polszczyzna” 1997, nr 3.
  • Patrycja Cyganek, Janusz Waligóra, Z uczniem w księgarni. Rozmowy o starszych i młodszych nowościach literackich, „Nowa Polszczyzna” 2007, nr 4, s. 3-10 rozmowa o poezji Wisławy Szymborskiej z uczennicą naszego liceum – Patrycją Cyganek
  • Piotr Kołodziej, Jak uczyć czytania literatury w liceum (na przykładzie opowiadań Brunona Schulza), cz. II, „Nowa Polszczyzna” 2001, nr 4, s. 3-15.
  • Piotr Kołodziej, Raport z oblężonego świata, „Polonistyka. Innowacje” nr 12 (2020), s. 109-139, [link]