Admission procedure

Zasady rekrutacji do VIII PALO: 1. Rekrutacja rozpoczyna się od października roku poprzedzającego naukę. 2. Decyzję o wpisaniu kandydata na listę przyjętych do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po odbyciu rozmowy z kandydatem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 3. Wpisu na … Continue reading Admission procedure