programy edukacyjne

Teaching English in Poland Program (TEIP): Krakow

For the past three years (2015-2017), the Teaching English in Poland (TEIP) program, organised by the Kosciuszko Foundation in New York City, USA, has provided English language and American cultural experiences for Polish middle and high school students during a two-week intensive day program in the city of Krakow.

szczegóły projektu

IREX

Uczniowie VIII PALO wzięli udział w realizacji międzynarodowego projektu pt. the Power of Culture, wspartym finansowo przez Biuro ds. Edukacji i Kultury Stanów Zjednoczonych (przez organizację IREX – International Research and Exchange Board, Small Grant 2013).

szczegóły projektu

e-twinning

Od listopada 2012 roku realizujemy w naszym liceum projekty w ramach programu e-twinning. Pierwszy projekt został zatytułowany From Neighbours to Friends through Blogging” i polegał na wspólnym, z naszymi czeskimi sąsiadami, tworzeniu bloga.

szczegóły projektu