Nasi uczniowie w finale Konkursu Wiedzy Chemicznej

Z przyjemnością informujemy, że następujący uczniowie VIII PALO zostali zakwalifikowani do finału Konkursu Wiedzy Chemicznej (od tego roku o zasięgu ogólnopolskim): Piotr Augustyn, Daria Kaim, Emma Mażul-Kulesza, Julianna Pijaj, Igor Popiela oraz Radosław Warnecki. Serdecznie gratulujemy uczniom oraz ich opiekunowi naukowemu dr. Karolowi Dudkowi-Różyckiemu!