oferowane przedmioty

Oferowane przedmioty (standard level lub higher level):
Grupa 1: j.polski (SL/HL), j. ukraiński, j.angielski (self taught)i; możliwość uruchomienia j.angielskiego oraz innych języków w trybie self-taught”
Grupa 2: j.angielski B HL; j.niemiecki, j.francuski, j.hiszpański (ab initio/SL/HL)
Grupa 3: historia, geografia, ekonomia, psychologia, Business Management (SL/HL)
Grupa 4: biologia, fizyka, chemia (SL/HL), computer science, sports, exercise and health science SL
Grupa 5: matematyka, Mathematical Studies SL
Grupa 6: sztuki wizualne (SL/HL)

Każdy uczeń realizuje także przedmiot teoria wiedzy. Językiem nauczania jest język angielski. Istnieje możliwość nauki drugiego języka obcego poza programem IB (w ramach standardowego liceum polskiego). Bardziej szczegółowe informacje o programie dostępne są na poniższych stronach:

http://www.ibo.org/diploma/
http://www.ibo.org/diploma/curriculum/
https://www.viiipalo.krakow.pl/matura-miedzynarodowa/