praca

W przypadku chęci podjęcia się pracy w Prywatnym Akademickim Centrum Kształcenia prosimy kierować podanie oraz CV na następujący adres email: sekretariat@pack.edu.pl

Dodatkowo, prosimy o zawarcie w przesyłanych dokumentach następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia – Jerzy Waligóra, Kazimiera Waligóra, Miłosz Waligóra, Agnieszka Kucz Spółka Cywilna.

W przypadku zgody na wykorzystanie danych osobowych kandydata do pracy w kolejnych rekrutacjach, prosimy o zawarcie w przesyłanych dokumentach poniższego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV i podania w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia – Jerzy Waligóra, Kazimiera Waligóra, Miłosz Waligóra, Agnieszka Kucz Spółka Cywilna.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATA DO PRACY
https://docs.google.com/document/d/1YHiU6jmuzWe57ylFp9Nhg8CVbSaWBiCklFThejXnf3M/edit