Aleksy Grymek i Stanisław Michalik finalistami VIII Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego KUL

Milo nam poinformować, że Aleksy Grymek i Stanisław Michalik zostali finalistami VIII Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego organizowanego przez Wydział Filozofii KUL. Opieka: mgr Tomasz Kozicki. Gratulujemy!!!