• VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące

    Pierwsze w Krakowie Liceum Akademickie

O szkole

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.
 
więcej

Kalendarium

Kwiecień 2018

– przyjęcie uczniów z Norwegii w ramach wymiany

– badania lekarskie uczniów klas maturalnych

18.04.2018 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasie III

25.04.2018 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej klas maturalnych

27.04.2018 – zakończenie zajęć w klasach maturalnych, uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły

27.04.2018 – Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole

30.04.2018 – dodatkowy dzień wolny od nauki

– badania bilansowe uczniów klas trzecich

Matura Międzynarodowa

IB World School - logo

Program międzynarodowej matury (International Baccalaureate Diploma Programme) jest systemem kształcenia młodzieży w wieku 16-18 lat (ostatnie dwa lata polskiego liceum), stworzonym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie.

Zgodnie z prawem polskim dyplom międzynarodowej matury jest równoważny polskiej maturze. Standardy programu IB oraz jego cele strategiczne są precyzyjnie określone i szczegółowo nadzorowane przez IBO. Ich dobrym odzwierciedleniem jest tzw. "profil studenta IB"